top of page
sprzątanie placówek medycznych poznań.jpg

Sprzątanie placówek medycznych

sprzątanie placówek medycznych.jpg

Sprzątanie placówek medycznych Poznań

Proponujemy  usługę "utrzymanie czystości", wykonujemy ją od lub do godziny ustalonej wspólnie z Państwem. 

Alternatywą jest usługa "Serwis", dzięki, której będziemy obsługiwać Państwa obiekt w ściśle ustalonych godzinach.

Wyznaczymy strefy sanitarne lub dostosujemy się do już istniejących. Dbając o bezpieczeństwo stosujemy technologie manualne i zmechanizowane dedykowane placówkom medycznym. Między innymi stosujemy system kuwetowy mycia podłogi, gdzie zużyte mopy przypisane do jednego pomieszczenia opuszczają je w hermetycznie zamkniętych pojemnikach.

Dodatkowo jeżeli zajdzie potrzeba możemy wyposażyć obiekt w maty, dozowniki i chemię dezynfekującą.

Standard ogólnie przyjęty konfigurujemy pod sprzątanie placówek medycznych podczas wizji lokalnej, ponadto otrzymają Państwo dodatkowe bezpłatne usługi.

Sprzątanie placówek medycznych - jak to robimy?

sprzątanie placówek medycznych.jpg

Sprawdź kontakt z nami poniżej

bottom of page