top of page
  • Zdjęcie autoraOskar Łuszcz

Sprzątanie biur w czasie pandemii - jakie środki ostrożności powinna stosować firma sprzątająca? 

Od wybuchu pandemii koronawirusa w wielu firmach wprowadzono specjalne procedury i środki ostrożności, które mają na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa. Jednym z obszarów, na których szczególnie zwraca się uwagę, jest sprzątanie biur. W tym artykule omówimy, jakie środki ostrożności powinna stosować firma sprzątająca podczas sprzątania biur w czasie pandemii.


Zacznijmy od najważniejszych zasad - higieny rąk. Wszyscy pracownicy firmy sprzątającej powinni być przeszkoleni w zakresie prawidłowego mycia rąk, a w biurze powinny być dostępne środki do dezynfekcji rąk, takie jak płyny dezynfekujące lub żele. W przypadku sprzątania toalet należy zadbać o to, aby były wyposażone w mydła w płynie i papierowe ręczniki do osuszania rąk.


Kolejnym ważnym krokiem jest regularne dezynfekowanie powierzchni dotykowych. Do takich powierzchni należą m.in. klamki, uchwyty, włączniki światła, telefony, klawiatury czy myszki komputerowe. Firma sprzątająca powinna wykorzystywać specjalne środki do dezynfekcji i przestrzegać określonych procedur. Powierzchnie należy dezynfekować regularnie, a szczególną uwagę należy zwrócić na te miejsca, które są często dotykane, np. klamki drzwi.


Warto również zwrócić uwagę na wentylację w biurze. Dobrze przewietrzone pomieszczenia zmniejszają ryzyko przenoszenia wirusów i bakterii. W czasie sprzątania biura firma powinna zwrócić uwagę na to, aby nie zamykać okien i drzwi, a w przypadku klimatyzacji, regularnie dezynfekować jej filtry.


Warto zadbać o indywidualne środki ochrony, takie jak maseczki i rękawiczki. Pracownicy firmy sprzątającej powinni stosować maseczki ochronne, a w przypadku sprzątania toalet - rękawiczki jednorazowe.


Ostatnim ważnym krokiem jest odpowiednie usunięcie odpadów. Po sprzątaniu biura wszystkie worki na śmieci należy związać i wyrzucić do specjalnych pojemników przeznaczonych do tego celu. Firma sprzątająca powinna stosować się do określonych procedur i zasad segregacji odpadów.


Podsumowując, firma sprzątająca powinna stosować odpowiednie środki ostrożności podczas sprzątania biur w czasie pandemii. Wszyscy pracownicy firmy powinni być przeszkoleni w zakresie higieny rąk i stosowania środków ochrony osobistej, takich jak maseczki i rękawiczki. Ważne jest także regularne dezynfekowanie powierzchni dotykowych, przewietrzanie pomieszczeń oraz odpowiednie usuwanie odpadów.


Dla firm, które chcą zlecić sprzątanie biura w czasie pandemii, warto wybrać sprawdzone firmy sprzątające, które stosują specjalne procedury i środki ostrożności między innymi jak określenie stref sanitarnych. Dobrze jest również zadbać o regularne szkolenia pracowników dotyczące higieny i ochrony osobistej.


W czasie pandemii koronawirusa ważne jest, aby każda firma i każdy pracownik przestrzegał zasad bezpieczeństwa i higieny. Dzięki temu możemy zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa oraz dbać o zdrowie i bezpieczeństwo naszej społeczności.1 wyświetlenie0 komentarzy

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page