top of page
  • Zdjęcie autoraOskar Łuszcz

JAK UZYSKAĆ REZULTAT WYSOKIEJ JAKOŚCI? 

Firmy sprzątające najczęściej traci klienta ze względu na spadek jakości usługi, co najprawdopodobniej wynika z źle przeszkolonego lub nie przeszkolonego personelu, braku branżowej wiedzy personelu liniowego i koordynującego, braku standaryzacji odpowiednich procedur, braku odpowiedniej kontroli jakości, niektóre z wyżej wymienionych czynników spowodowane są brakiem środków na rozwój firmy sprzątającej przez zbyt niską cenę usługi.


Wiemy już co wpływa na niską jakość usługi, zanim jednak przejdziemy do wyżej wymienionych czynników musimy cofnąć się o krok w tył, czyli do rekrutacji. Opracowaliśmy system rekrutacji połączony z szkoleniem teoretycznym i praktycznym. By uniknąć problemów z źle odebranym szkoleniem, brakiem lub niechęcią nauki nowej wiedzy, nieprzestrzeganiem procedur, a ostatecznie problemów z niezadowolonym klientem, wykorzystujemy nasz program szkoleniowy już na samym początku, by w szeregi naszego personelu dołączyły osoby tylko z najlepszymi predyspozycjami.


Nie można przeszkolić osoby, która tego nie chce, a więc idąc dalej tym tropem, podczas rekrutacji zmniejszyliśmy ryzyko zaniżenia jakości usługi. Szkolenie personelu teraz to już czysta formalność. Wiedza w naszej branży jest ogromna, a co za tym idzie szybko się zapomina o mniej używanych jej aspektach, przygotowaliśmy skrócony program szkoleniowy dla personelu liniowego i pełną wersje programu szkoleniowego dla personelu koordynującego. Regularne szkolenia sprawdzające z branżowej wiedzy profesjonalnego utrzymania czystości to rzecz obowiązkowa.


Podczas codziennej pracy niezbędne jest opracowanie spersonalizowanych procedur prac porządkowych w każdej nieruchomości z osobna ze względu na dużą rozbieżność w specyfikacji materiałów budowlanych i nieraz ograniczeniom technicznym w użyciu najłatwiejszych technologii. Dzięki przejrzyście i zrozumiale zwizualizowanym procedurom, personel liniowy jest w stanie bez pomyłki wykonać usługę.


Ostatnia kwestia z organizacyjnego punktu widzenia to kontrola jakości, jako, że jest to ostatni krok do wykonania wysokiej jakości usługi firma sprzątająca musi świetnie przygotować personel do tego zadania, pierwszym ogniwem jest sam personel liniowy, który wykonuje daną usługę, musi mieć świadomość, że jego praca zostanie oceniona. Następnie nadzór bezpośredni, który sprawuje wyznaczony pracownik z personelu liniowego, sprawdza stan czystości zgodnie z przydzielonymi na dany dzień zadaniami. Ostatnim ogniwem jest kierownik średniego szczebla, który przeprowadza niezapowiedzianą kontrole jakości wykonanej usługi zgodnie z wyznaczonymi standardami w nieruchomości i sporządza raport kontrolny dzięki, któremu kierownictwo jest w stanie odpowiednio zareagować w przypadku nieprawidłowości, by zachować wysoką jakość.4 wyświetlenia0 komentarzy

Comentários

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
bottom of page